angyal, angyal tanfolyam

Világunk tele van angyali jelenléttel,  az angyalok elképzelése is boldogságot okoz azon emberek számára akik kicsit is hisznek benne.  Azért vannak itt, hogy segítsenek és gyógyítsanak bennünket, erőteljes hatásuk van az emberi életre.

Hitünk szerint sokkal nyitottabbak vagyunk azokra az üzenetekre, amiket az angyalok hoznak nekünk, azokra a sejtésekre, amelyek teljesebb képességekről és célokról szólnak. Az angyalok Isten bölcs és szerető hírhozói. Isten szavát hozzák el az embereknek, mint az isteni akarat hírnökei.

Hidat képeznek a mennyei és a földi birodalmak között Istenhez imádkozva.

Az angyalok a nehéz helyzetekben megtesznek mindent, mennyei erőiket használva, hogy segítségünkre legyenek, útmutatásokat adjanak számunkra. Az angyalok egyszerűen részei a tágabb értelemben vett családunknak, az isteni közösségnek, ahová tartozunk. E közösség egyes tagjai láthatók, mások láthatatlanok, de mindig a közelben vannak.

Az angyalokkal való találkozás  mindig emlékezetes esemény.

Az angyalhoz hasonló jelentésű szó a hindu és a buddhista hagyományban a déva, „ragyogó", amelyet tágabb értelemben és széles körben használnak ilyen lényekre.

Az egész Világegyetemet érző lények hierarchiáinak szinte végtelen sora vezeti, ellenőrzi és élteti, valamennyinek megvan az elvégzendő küldetése, ők - akár ilyen, akár olyan nevet adunk nekik, akár Dhyan Chohanoknak, akár angyaloknak hívjuk őket - a „Hírhozók", abban az értelemben, hogy ők a karmikus és kozmikus törvény közvetítői. (Titkos Tanítás)

 

angyal-4Gábriel Arkangyal
A hét arkangyal egyike. Ő az, aki a fontos híreket közli az emberi fajjal, ezért a hűség angyalának, a hűség szolgálójának, vagy a jó hírek hozójának is nevezik. Ő volt az, aki elvitte Keresztelő Szent János születésének hírét Zakariásnak (Lukács 1:11-22) és Jézus fogantatásának hírét Máriának (Lukács 1:26-33).

A keresztény angyalok sok rendje között Gábriel arkangyalt kötik össze a születés és a halál folyamatával, főleg magasra hivatott halandók esetében. Az ismert történet szerint Gábriel megjelenik Szűz Máriának, hogy közölje, ő fogja megszülni a Megváltót. Azokon a festményeken, amelyek azt a szentséges pillanatot ábrázolják, amikor Mária és Gábriel találkoznak, a környezet egy mélyebb történetet mesél el. Egy váza fehér rózsa Mária tisztaságát jelzi, míg a vörös rózsa az önfeláldozást és az eljövendő szenvedést sugallja. Gábrielnél jogar van, a bolygói uralkodó jelképe. Szárnyas lényként mutatják be, ami azt jelenti, hogy a mennyekben van otthon, de képes utazni a világok között. Egyes képeken Mária és Gábriel azonos magasságúak, ami az azonos spirituális természetre utal.

Gábriel viszi el Mohamednek is a Korán szavait.

Gabrielt számos néven ismerik: a Hatodik Mennyország Ura, az Emberiség nagykövete, Isten követe, Kerubok hercege, Isteni hírnök, Kinyilatkoztatás angyala, Vágyódás angyala, Igazság angyala, Isteni férj, Igazság Hercege, az Öröm angyala, a Gyermekáldás angyala, a Szent Sefiroth Arkangyala, az Utolsó Ítélet Harsonása, Éden kormányzója, a Bosszú angyala, a Halál angyala, Hírvivõ angyal, a Feltámadás angyala, a Kinyilatkoztatás angyala, az Almafa angyala.Mindent összevetve Gabrielt Isten hangjának tartják. Erre utal, hogy leggyakrabban trombitaként, harsonaként szimbolizálják. Általában ezüst és fehér színnel ábrázolják.

 

angyal-3Mihály Arkangyal
A hét Arkangyal egyike. Isten harcosa, ő vezeti a Mennyei Seregeket, és ő a Hét Mennyország uralkodója.  Mihály és seregei győzték le a Sátánt és seregeit a Mennyországban, kiűzték őt onnan, és a Földre száműzték.

Mihály arkangyalt számos néven ismerik: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Kelet ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a Római Katolikus Egyház védõszentje, Izrael védõszentje, Mennyek Seregének fõparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmezõ, a Fény Hercege, a Béke védelmezõje, Vasárnap angyala, a Föld angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala.

Általában arany, sárga, és vörös színnel ábrázolják. Mivel Mihályt védõszentként tisztelik, az õ követõi is védelmezõk. Leginkább a harcra összpontosítanak, hitüket és céljaikat mindenáron megvédik, ha kell fegyverrel is.

A Kabbala zsidó misztikus hagyományában Michael foglalja el a központi helyet az Életfán, ahol a szellemi Ént képviseli, az ő bölcsességének kell irányítania és támogatnia a keresőt az igazságért folytatott csatában.

Michael szimbolizálja a belül lévő harcost, elsősorban az emberiség, mint egész esetében. Nem a felületes bosszúságokkal foglalkozik, hanem az emberiség mélyebb fájdalmaival és szenvedéseivel.

 

Rafael Arkangyal

A hét Arkangyal egyike. A legendák szerint eredeti neve Labbiel volt. Isten változtatta meg a nevét, mikor megteremtette az első embert. Raphael felelõsége a Föld és az emberi faj gyógyítása. Õ volt az, aki megszabadította Ábrahámot fájdalmaitól körülmetélése után.

Szintén õ volt, aki meggyógyította Jákobot, akinek csípõje sérült meg egy angyallal való birkózás során. Különös figyelmet fordít azokra a vallásos emberekre, akik Isten dicsõségére zarándoklatot vállalnak.

Raphaelt számos titulussal illeték az idõk folyamán: a Szeretet angyala, az Õrzõ Angyalok Vezére, a Nap Uralkodója, a Hűség angyala, Sheol vezetõje, az Erény Hercege, a Tudás és Tudományok Angyala, az Élet Fájának Õrzõje, a Nap Angyala, a Keresztvíz angyala, Szerda angyala.

Raphaelt általában narancs és világoskék színekkel ábrázolják.

Uriel Arkangyal

A hét Arkangyal egyike.  Uriel ábrázolásának leggyakoribb szimbóluma egy tekercs, és egy nyitott kéz, amely lángcsóvát tart. A lángcsóva a nevére - A Tûz Istene - utal.

Urielt számos titulussal illették az idők folyamán: a Szeráfok Hercege, az Uralkodás Angyala, a Költészet Angyala, a Prófécia Angyala, a Bűnbánat Angyala, a Rettegés és Mennydörgés Angyala, a Zene Angyala, Szeptember Angyala, a Vágyódás Angyala, Dél Angyala, a Politikai Reformok Angyala, a Diófa Angyala, Hádész Ura. Uriel nevének változatai Auriel, Oriel, Ouriel és Pheniel. Más források szerint Urielt a Csillagok Urának nevezik